„Komunikacja i transport w mieście”

1 czerwca br. w hali EXPO-ŁÓDŹ odbyła się konferencja branżowa, dedykowana producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia środków komunikacji miejskiej.

Podczas konferencji przeprowadziliśmy prezentację pt. „Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym”. Modele dynamicznego naliczania opłat w transporcie publicznym to nowoczesne alternatywy i uzupełnienie funkcjonującego obecnie systemu sprzedaży biletów. Grupa Mera integruje już od wielu lat różne formy płatności za bilety komunikacji miejskiej, będąc jednocześnie pionierem w ich wprowadzaniu (np. płatność Blik) na polskim rynku. Dzięki temu firma zna oczekiwania wielu partnerów i podążając za globalnymi trendami oraz zmianami zachodzącymi w zachowaniu mieszkańców dąży do oferowania szerokiego wachlarza zintegrowanych rozwiązań w zakresie inteligentnych miast.

Naszym celem było przedstawienie trendu dynamicznego naliczania opłat dla transportu publicznego na podstawie modelu Check-in Check-out. Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników Konferencji.