Nasz biletomat BM-06 otrzymał od Instytutu Kolejnictwa certyfikację dzięki której automat może wykorzystany do sprzedaży biletów w środkach komunikacji kolejowej.