Z dumą informujemy iż jako jedyni otrzymaliśmy certyfikat dla naszego stacjonarnego Biletomatu BS-10 zgodnie z TSI w odniesieniu do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Certyfikat został przyznany przez INFRACERT TSI, który jest oficjalnym przedstawicielem, jednej z najstarszych w Europie, szwedzkiej jednostki notyfikowanej VANAHEIM AB. Przy testach zweryfikowano konstrukcję oraz funkcjonalności (w tym interoperacyjność).

Do BS-10:

• dodaliśmy tryb wyświetlania interfejsu w dwóch barwach o dużym kontraście

• zastosowaliśmy klawiaturę numeryczną do zestawu płatniczego z wypukłą kropką na klawiszu nr „5” oraz wypukłymi symbolami na klawiszach funkcyjnych

• informacje dotyczące obsługi urządzenia umieszczono na naklejkach elewacyjnych z czcionką i symbolami kontrastującymi z tłem.

• przy każdym komponencie służącym do obsługi znajduje się wskaźnik LED

BS-10 przystosowaliśmy dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

• rozmieszczenie komponentów (od 700 mm do 1200 mm od podłoża) zostało przygotowane z myślą o osobach poruszających się na wózku inwalidzkim

• obsługę jedną ręką

• dzięki technologi Infrared użytkownik może obsługiwać ekran w rękawiczkach lub dowolnym przedmiotem (rysik, długopis, etc.).