Graficzny interfejs użytkownika Systemu Centralnego jest intuicyjny oraz dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.