Automat biletowy BM-07 w pojeździe Komunikacji Miejskiej w Płocku.