Automaty Biletowe – biletomaty

MERA dostarcza i integruje inteligentne rozwiązania,szczególnie z zakresu transportu publicznego. Projektujemy i tworzymy  nowoczesne, automatyczne systemy pobierania opłat, których integralną częścią są automaty biletowe w pojazdach i miejscach publicznych.

W ramach kompleksowej obsługi automatycznej dystrybucji biletów zapewniamy inteligentne systemy i narzędzia do monitorowania i zarządzania siecią sprzedaży. MERA zrealizowała dostawy ponad 4.000 automatów biletowych dla Klientów w całym kraju.

Na mapie zilustrowane zostały największe wdrożenia Mery.

Stacjonarne

Stacjonarne automaty biletowe są przeznaczone do montażu i korzystania z nich w miejscach publicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w lokalizacjach, gdzie spodziewany jest znaczący ruch pasażerski. Automaty biletowe stacjonarne są projektowane w taki sposób, aby zapewnić im samowystarczalność w dłuższym okresie, m.in. dzięki systemom obiegu zwrotnego gotówki. Bogato wyposażone oraz umiejscowione w przestrzeni miejskiej automaty mogą stać się czymś więcej niż zwykłym biletomatem – mogą pełnić funkcje asystenta miejskiego, umożliwiającego prezentację statycznych informacji oraz dynamiczną interakcję z użytkownikiem. Każde z urządzeń oferowanych przez nas w ramach linii automatów stacjonarnych jest przystosowane do zdalnego zarządzania, monitorowania statusu czy zmian konfiguracji. Przy konstruowaniu automatów, naszym priorytetem jest wysoki poziom wygody obsługi i gotowości do pracy w warunkach zewnętrznych, dlatego też używamy najwyższej jakości komponentów i stosujemy najbardziej zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające wandaloodporność, pracę w szerokim zakresie temperatur oraz odpowiednio wysoką klasę szczelności.


Poznaj Biletomaty Stacjonarne

Mobilne

Mobilne automaty biletowe są przeznaczone do montażu i korzystania z nich w środkach transportu publicznego. Wybór właściwego rozwiązania uwarunkowany jest strukturą cenową taryfy biletowej, skalą potoków pasażerskich, preferencjami w zakresie metod płatności oraz szeregiem innych czynników.

Każde z urządzeń oferowanych przez nas w ramach linii automatów biletowych mobilnych jest przystosowane do zdalnego zarządzania, monitorowania statusu czy zmian konfiguracji. Przy konstruowaniu automatów, naszym priorytetem jest wysoki poziom wygody obsługi i bezpieczeństwa pasażerów, dlatego też używamy najwyższej jakości komponentów i stosujemy najbardziej zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne.


Poznaj Biletomaty Mobilne