Usuwanie drobnoustrojów, substancji szkodliwych dla zdrowia lub nawet życia człowieka to podstawowe zadanie dekontaminacji. Na czym to polega i dla kogo jest bramka dekontaminacyjna? Wyjaśniamy.

Co to jest dekontaminacja?

Dekontaminacja to proces usuwania substancji szkodliwych oraz drobnoustrojów, będących biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Mowa tu o bakteriach, wirusach, pasożytach i grzybach, które mogą wywoływać alergię, różne schorzenia lub w znaczący sposób pogarszać przebieg leczenia.

Celem dekontaminacji jest usunięcie tych zagrożeń biologicznych. Metodę tę można stosować zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt bądź we wnętrzu pomieszczeń (powszechnie stosowana jest m.in. dekontaminacja medyczna, która w tym wypadku oznacza przede wszystkim usuwanie substancji szkodliwych z narzędzi chirurgicznych, a także dekontaminacja w branży spożywczej, gdzie konieczne jest zachowanie wysokich standardów sanitarnych).

Dekontaminacja a dezynfekcja

Jaka jest różnica między dezynfekcją a dekontaminacją? Tak właściwie dezynfekcja jest jedną z metod dekontaminacji, polegająca na niszczeniu wegetatywnej formy mikroorganizmów przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych.

Rodzaje dekontaminacji: sanitaryzacja i sterylizacja

Pozostałymi metodami dekontaminacji jest sanitaryzacja (likwidacja mikroorganizmów z powierzchni płaskich oraz przedmiotów codziennego użytku przy pomocy środków myjących) oraz sterylizacja (usuwanie nie tylko wegetatywnych, ale także przetrwalnikowych form mikroorganizmów).

Dekontaminacja pomieszczeń, odzieży, rąk

W czasie trwania pandemii koronawirusa bardzo ważna jest:

  • dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych;
  • dekontaminacja odzieży;
  • dekontaminacja rąk.

Dotyczy to w szczególności pracowników szpitalnych, a także chorych przyjmowanych na oddział. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, przy czym w zależności od tego, z jakiej powierzchni usuwane są substancje szkodliwe dla organizmu, stosuje się inne środki, metody. W przypadku oczyszczania całego ciała oraz ubrań wykorzystuje się bramki dekontaminacyjne.

Jak działają bramki dekontaminacyjne?

Bramka dekontaminacyjna MERA SYSTEMY to urządzenie wyposażone w system zamgławiania wysokociśnieniowego, wykazująca wysoki współczynnik biodegradowalności wirusowej. No dobrze, a co to oznacza w praktyce?

Jest to urządzenie o działaniu odkażającym, służące przede wszystkim do usuwania bakterii i drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni ciała, ubraniach czy na bagażu (torbie, walizce). Na osobę, która przechodzi przez bramkę dekontaminacyjną, automatycznie nanoszony jest środek dezynfekujący, który unieszkodliwia drobnoustroje, bakterie oraz wirusy (także COVID-19). Co istotne, mimo iż środek ten nie moczy ubrań, głęboko wnika w ich pory, a także oczyszcza powierzchnię bagaży, biżuterii.

Kabina dekontaminacyjna uruchamiana jest przez czujnik ruchu – gdy zbliży się do niej człowiek, proces rozpylania środków dezynfekujących zostanie rozpoczęty. Następnie należy wejść do środka bramki, po czym odczekać kilkanaście sekund. Na określony sygnał (przykładowo: zapali się zielona lampka), można opuścić bramkę.

Wybierając to urządzenie, należy zwrócić uwagę na to, jakie posiada wymiary (w praktyce: czy zmieści się w miejscu, w którym chcesz je postawić), jaka jest jego przepustowość (ile osób w ciągu godziny może zostać poddanych dekontaminacji) oraz jakiej pojemności jest zbiornik na środek dezynfekcyjni (czyli jak często trzeba będzie go uzupełniać). Ważny jest również sposób obsługi, użytkowania – musi być prosty, intuicyjny, zwłaszcza gdy przez bramkę codziennie przechodzić będzie kilkadziesiąt, kilkaset osób.

Bramki dekontaminacyjne produkowane przez Mera Systemy są wyposażone w 14 dysz, które wytwarzają rozproszoną mgłę ze środkami dezynfekującymi. Dzięki temu, że posiadają system kół jezdnych, urządzenia te są mobilne, można przenieść je w inne miejsce, w miarę zapotrzebowania.

Gdzie stosować bramki dekontaminacyjne?

Najbardziej powszechna jest dekontaminacja w szpitalu, to właśnie ośrodki medyczne najczęściej korzystają z tego typu urządzeń. Służą przede wszystkim do odkażania kombinezonów lekarzy, pielęgniarek, a także pozostałego personelu szpitalnego, który pracują na oddziale zakaźnym.

Ale to nie jedyne miejsce, w którym można stosować bramki dekontaminacyjne. Są przeznaczone do instalacji przy wejściach do budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy, urzędów, a nawet marketów – wszędzie tam, gdzie codziennie odbywa się duży ruch, a co za tym idzie, ryzyko zakażenia koronawirusem jest większe.