Mera podpisała umowę z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego i zostanie operatorem nawet 100 nowych, stacjonarnych biletomatów.   

Zarząd Transportu Miejskiego sukcesywnie rozbudowuje sieć dystrybucji biletów warszawskiej komunikacji miejskiej, której częścią są popularne wśród pasażerów stacjonarne oraz mobilne automaty biletowe. To coraz ważniejszy kanał dystrybucji, o czym świadczą dane dotyczące sprzedaży – ponad 55 proc. sprzedaży biletów pochodzi z biletomatów (42,7 proc. – stacjonarnych, 12,6 proc. – mobilnych).

Dzisiaj Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał umowę z Merą, na mocy której firma z Grodziska Mazowieckiego zostanie operatorem nawet 100 stacjonarnych automatów biletowych BS-10. Spółka wyprodukuje i zainstaluje urządzenia na własny koszt. Umowa, zakładającą współpracę w ramach tzw. systemu otwartego, będzie obowiązywała do końca 2022 roku.

– Chcemy, aby bilety Warszawskiego Transportu Publicznego były jak najłatwiej dostępne dla naszych pasażerów. Obecnie sieć ich sprzedaży to m.in. ponad 4 tys. punktów sprzedaży, Punkty Obsługi Pasażerów, ponad 700 biletomatów stacjonarnych i ponad 2000 automatów w pojazdach – mówi Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Pasażerowie będą mieli możliwość zakupu biletów kartonikowych czy doładowania kart miejskich w automatach BS-10. Model BS-10, zaprojektowany i produkowany w Merze, umożliwia przeprowadzenie szybkich transakcji kartami zbliżeniowymi, stykowymi oraz telefonami komórkowymi za pomocą systemu płatności BLIK. Automaty obsługują również gotówkę oraz wydają resztę. BS-10 został opracowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Biletomat spełnia wszystkie europejskie standardy dostępności dla osób z ograniczeniami ruchu oraz wzroku.

Biletomaty BS-10 dla warszawskiego ZTM to najnowocześniejsze, ale zarazem już sprawdzone urządzenia. Z takiego samego modelu korzystają pasażerowie FlixBusa, lidera przewozów międzymiastowych w Europie. Biletomat musiał spełnić szereg precyzyjnych i restrykcyjnych norm, zanim trafił na rynek niemiecki. Dlatego jesteśmy przekonani, że również w Warszawie będą niezawodne, a mieszkańcy chętnie będą z nich korzystać– mówi Adam Filutowski, prezes Mery.

Nawiązanie współpracy z ZTM jest możliwe dla każdego podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w tzw. systemie otwartym. Musi on zaakceptować treść umowy oraz spełnić wymagania w zakresie funkcjonalności stacjonarnych automatów biletowych. Biletomaty mają umożliwiać sprzedaż ciągłą przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, a także zapis na karcie zbliżeniowej biletów zakupionych przez internet. Urządzenia te muszą najpierw uzyskać pozytywną opinię ZTM, będącą efektem testów funkcjonalno-technicznych.Współpraca w systemie otwartym zakłada dostawę i montaż na koszt firmy co najmniej 30 biletomatów, uruchomienie sprzedaży w okresie maksymalnie do roku od zawarcia kontraktu, a także m.in. prowadzenie bieżącej eksploatacji i serwisu tych automatów.