Automat biletowy BM-06 w pojeździe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.