Mera Systemy

W firmie MERA Systemy kontynuujemy, liczącą dziesięciolecia, tradycję polskiej renomowanej firmy, która stworzyła i z powodzeniem zrealizowała, na krajowym i światowym rynku, dostawy wielu innowacyjnych i zaawansowanych technicznie urządzeń. Również  i dziś jesteśmy pionierem w dostawie inteligentnych, samoobsługowych rozwiązań, które od wielu lat stają się naturalnym „środowiskiem” nowoczesnego miasta.


MERA dostarcza i integruje inteligentne rozwiązania
, szczególnie z zakresu transportu publicznego. Projektujemy i tworzymy nowoczesne, automatyczne systemy pobierania opłat, których częścią są automaty biletowe w pojazdach i miejscach publicznych. W ramach kompleksowej obsługi automatycznej dystrybucji biletów zapewniamy inteligentne systemy i narzędzia do monitorowania i zarządzania siecią sprzedaży.

MERA jest również jednym z krajowych liderów we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań samoobsługowych wspierających pracę administracji, urzędów, e-commerce’u, podmiotów świadczących usługi bankowe, pocztowe, w zakresie służby zdrowia, reklamy czy rozrywki, które stają się przyjazną częścią miejskiej infrastruktury.

Na polskim rynku działa już ponad 5 tysiący naszych urządzeń. Zrealizowaliśmy i realizujemy projekty na potrzeby aglomeracji jak i te lokalne, w mniejszej skali.

  • Umożliwiamy dostęp do wielu usług w każdym czasie dzięki wewnętrznym, zewnętrznym i mobilnym rozwiązaniom.
  • Nasze urządzenia zlokalizowane są w miejscach bezpośredniej potrzeby.
  • Zapewniamy wygodne, powszechnie dostępne formy płatności, w tym mobilne, a także obsługę kart miejskich.
  • Oszczędzamy ludzką pracę, minimalizujemy koszty, zwiększamy zwrot z inwestycji naszych Klientów w rozwój transportu publicznego.
  • Dzięki rozbudowanej sieci wsparcia serwisowego jesteśmy zawsze na miejscu i o czasie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania dostępna jest tutaj.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Certyfikat

Automaty Biletowe