Gromadzenie, przechowywanie i przegląd danych dotyczących transakcji realizowanych na urządzeniach