Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zarząd Mera Systemy mając pełną świadomość, że sukces Spółki zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań klienta w tym jego zadowolenia, przyjmuje jako nadrzędny cel działania taką produkcję wyrobów, która zaspokoi oczekiwania klientów pod względem jakości produktu i jego ceny, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i systematycznym wzroście finansowym Spółki.

W sposób ciągły doskonalimy się w kluczowych dla nas obszarach tj.:

 • Jakości naszych produktów;
 • Satysfakcji klientów;
 • Ochronie środowiska.

Jako Zarząd Mera Systemy zobowiązujemy się do tego że:

 • Nasze produkty i usługi są zgodne z polskimi i unijnymi wymaganiami prawnymi;
 • Nasze działania będą stale zwiększały satysfakcję klienta;
 • Nasza działalność będzie minimalizować negatywne odziaływanie na środowisko.

Realizujemy Nasze cele poprzez:

 • Korzystanie z wysokiej jakości materiałów, sprzętów, technologii;
 • Odpowiednią walidację i kontrolę naszych produktów i usług;
 • Terminową realizację zamówień;
 • Minimalizację emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby;
 • Minimalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
 • Prężnie działający Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Jako Zarząd Mera Systemy zapewniamy, że podejmowane przez Spółkę działania są realizowane w oparciu o wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie: Projektowania i produkcji automatów biletowych, automatów pocztowych, automatycznych urządzeń do uiszczenia opłat, kiosków informacyjnych.

Oryginał dokumentu pt. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dostępny pod tym linkiem.