Zarządzanie i płatności za parkowanie, zarówno w otwartych strefach bezpłatnych, jak i na parkingach zamkniętych.