Mera tworzy nowe rozwiązania dla serwisowanych urządzeń i potrafi naprawiać starsze modele, do których brakuje części zamiennych.