System centralny Platinum 1.0

System Centralny PlatinumZarządzanie rozproszoną siecią biletomatów (lub innych urządzeń) nie byłoby możliwe bez narzędzia do bieżącego monitorowania, raportowania i administrowania.

Funkcje te pełni System Centralny (Platinum 1.0) umożliwiający m.in.:

  • bieżące monitorowanie pracy urządzeń
  • gromadzenie, przechowywanie i przegląd danych dotyczących stanów urządzeń
  • gromadzenie, przechowywanie i przegląd danych dotyczących transakcji realizowanych na urządzeniach
  • wsparcie obsługi eksploatacyjnej
  • wsparcie serwisu technicznego
  • generowanie raportów dotyczących stanu urządzeń, transakcji, rozliczeń, przeznaczonych dla: operatora urządzeń, innych użytkowników uprawnionych przez operatora/administratora.

System Platinum posiada funkcje administracyjne, które umożliwiają konfigurowalny, wielopoziomowy dostęp narzędzi dla właściwych grup użytkowników. Graficzny interfejs użytkownika Systemu Centralnego jest intuicyjny oraz dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Biletomaty

Self-service