Mera zarządza systemami poboru opłat, dostarcza infrastrukturę, współpracuje z agentami kartowymi i prowadzi rozliczenia finansowe.