Nasze instalacje

Zdalne zarządzanie

Usługi operatorskie

Wykorzystując swój potencjał finansowy i organizacyjny Mera pełni rolę operatora systemów poboru opłat
lub świadczenia innych usług.

Do obowiązków Mery należy organizacja i poniesienie kosztów części lub całości systemu, w tym dostawa odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, informatycznej i telekomunikacyjnej, zawarcie umów z agentami rozliczającymi transakcje kartowe, organizacja systemu kolekcji gotówki, utrzymanie ciągłej pracy systemu, przeprowadzanie uzgodnień
i rozliczeń finansowych.

Wynagrodzeniem Mery jest ustalona część wpływów z przychodów, najczęściej ze sprzedaży biletów, doładowań kart
lub innych wnoszonych opłat.

W takim modelu współpracy Mera wyposażyła ponad 1.300 autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych
w Warszawie.