„Zrównoważona mobilność miejska” Rzeszów – Jasionka, 8-9 czerwca 2017 r.

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja pt. „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast”, której Organizatorem było Ministerstwo Rozwoju. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele jednostek samorządowych, organizatorzy transportu publicznego, firmy przewozowe oraz producenci pojazdów. Wśród firm zaproszonych przez Ministerstwo była również Mera Systemy.

Temat konferencji był nam bardzo bliski gdyż od lat nasza firma działa zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, a nasze urządzenia stanowią integralną część „środowiska” nowoczesnego i przyjaznego miasta.

Podczas konferencji mieliśmy okazję uczestniczyć w ciekawych sesjach panelowych oraz odbyć wiele interesujących rozmów zarówno z dostawcami technologii jak i przedstawicielami Urzędów Miejskich. Jedną z osób odwiedzających nasze stoisko był Pan Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu  Ministerstwa Rozwoju.