Mera obecna jest na rynku automatycznego poboru opłat w transporcie publicznym praktycznie od jego narodzin.  Od 2008 roku rozwijamy swoją ofertę w zakresie automatów biletowych gotówkowych  i bezgotówkowych, instalowanych w pojazdach i lokalizacjach stacjonarnych. Nie tylko z uwagą monitorujemy zmiany na tym rynku, ale również jesteśmy inspiratorem i inicjatorem wielu innowacyjnych rozwiązań.

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi i publicznymi operatorami komunikacyjnymi, podmiotami organizującymi ten transport oraz dostawcami pojazdów.

Mera w sposób elastyczny podchodzi do formuły współpracy z Klientami i wspólnie z nimi wypracowuje, obustronnie korzystny, model współpracy: od dostawy urządzeń bezpośrednio do Klienta, poprzez współpracę z integratorami systemów miejskich oraz dostawcami pojazdów, aż po dostawę gotowych kompleksowych rozwiązań poboru opłat w transporcie publicznym.

Mera oferuje formuły długoterminowego finansowania swoich dostaw (m.in. dzierżawę lub leasing). Gotowi jesteśmy również pełnić rolę operatora systemu poboru opłat, ponosząc ciężar przygotowania i utrzymania infrastruktury systemu do tego przeznaczonego.

Nasze rozwiązania obecne są w całej Polsce, zarówno w dużej skali, jak ma to np. miejsce w Warszawie, gdzie działa ponad 1.500 naszych biletomatów, jak i u Klientów, do których dostarczyliśmy pojedyncze sztuki naszych urządzeń.

Rozwiązania Mery w sposób nieunikniony stają się trwałym i widocznym elementem architektury miejskiej. Dzięki temu tworzymy szanse i korzyści dla naszych Klientów, środowiska, społeczeństwa. Nasze rozwiązania współtworzą oraz wspierają ideę inteligentnego miasta – SMART CITY, w takich obszarach jak:

 • Smart Mobility – inteligentne rozwiązania w transporcie
 • Smart Government – inteligentna administracja
 • Smart Living – poprawa jakości życia

stając się integralną częścią nowoczesnego, przyjaznego i „inteligentnego” otoczenia

Mera oferuje rozwiązania, które na poziomie administracji lokalnej automatyzują procesy składania dokumentów oraz wnoszenia opłat administracyjnych (podatki, opłaty lokalne etc.). Opłatomaty, czy urzędomaty nie tylko poszerzają czasową dostępność usług, wynosząc je poza czas otwarcia urzędu, ale w sposób znaczący redukują osobowe koszty prowadzenia biura podawczego oraz kasy.

Rozwinięciem aktywności Mery na rynku transportu publicznego jest skierowanie naszej oferty do sektora transportu kolejowego. Wybrane urządzenia będące w ofercie Mery doskonale sprawdzają się w przestrzeniach dworców i przystanków kolejowych, są również gotowe do zastosowania w pojazdach. Oprogramowanie biletomatów doskonale radzi sobie ze złożonymi taryfami biletowymi i jest gotowe do obsługi wielu operatorów i połączeń pomiędzy nimi. Urządzenie i systemy kierowane na rynek kolejowy podlegają ściślejszym i rygorystycznym normom, które Mera spełnia od lat.

Szczególną popularnością cieszą się stacjonarne urządzenia Mery, sprzedające bilety na przystankach kolei podmiejskich i aglomeracyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku Kolei Śląskich czy Warszawskie Kolei Dojazdowej.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie na rynku samoobsługowych urządzeń realizujących szereg funkcji, w tym m.in. obsługę transakcji gotówkowych i bezgotówkowych Mera oferuje również rozwiązania dedykowane do obsługi Klientów na rynku usług pocztowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. Urządzenia Mery, w tym unikalny w skali światowej auto.POST, automatyzują procesy nadawania i odbierania przesyłek. Tworząc sieci urządzeń nie tylko docieramy z usługą do Klienta w nieograniczonym pracą placówki pocztowej czasie, ale dzięki centralnemu systemowi zarządzania i monitorowania, umożliwiamy optymalizację procesów finansowych i logistycznych.

.

Dzięki integracji z systemami sprzedaży i dystrybucji biletów oraz systemami dostępowymi, urządzenia Mery doskonale sprawdzają się w muzeach, galeriach, zoo czy parkach rozrywki. Tak jak w przypadku zwiększonych potoków pasażerskich w transporcie publicznym tak i w dostępie do instytucji kulturalnych i rozrywkowych, biletomaty usprawniają proces dystrybucji (sprzedaży i odbioru) biletów, przewyższając swoją efektywnością nawet rozbudowane systemy punktów kasowych. Idealnie nadają się do miejsc o ograniczonej obsłudze przez personel, gdzie systemy sprzedaży biletów często zintegrowane są z systemami dostępu.

Zadaj pytanie

  Imię, Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Kategoria (wymagane)

  Treść Wiadomości