Projekty indywidualne

W firmie MERA staramy się kontynuować, liczącą dziesięciolecia, tradycję polskiej renomowanej firmy, która stworzyła
i z powodzeniem zrealizowała, na krajowym i światowym rynku, dostawy wielu innowacyjnych i zaawansowanych technicznie urządzeń.

Dlatego ciągłe innowacje i rozwój, „dodawanie wartości” na każdym z etapów projektowania i produkcji, traktujemy jako część dobrych praktyk.

Siłą departamentu R&D Mery jest zespół inżynierów z wiedzą z zakresu wielu dziedzin, który wspierany jest wewnętrznym software house’m.

Dzięki temu nie tylko tworzymy nowe produkty, ale i kreujemy trendy rynkowe. Nie unikamy przy tym adaptacji
do potrzeb naszych i naszych Klientów najlepszych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań rynkowych.

Z naszymi podwykonawcami, partnerami, projektantami tworzymy silną więź i zespół nastawiony na sukces wdrożeń. Jako część tego zespołu traktujemy również naszych Klientów, których oczekiwania, sugestie i rady wpływają
na ostateczny kształt produktu czy usługi.

CID (custom, inno, design)